Įmonė Daivaldos Investicijos, UAB

Kitos investicijos

Turinys

  Terminas anglų kalba: Investments Trumpai Investicijos  - tai priemonės, kurios leidžia mums laikui bėgant atgauti didesnę sumą nei buvo išleista.

  Spausdinti Nuo m. Lietuvai tapus pilnateise ES nare, atsirado galimybė pasinaudoti ES struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo lėšomis, kurios buvo gaunamos pagal Lietuvos — m. Visa šio laikotarpio parama, skirta BPD ir Sanglaudos fondo projektams įgyvendinti, buvo 1, mlrd. ES struktūrinių fondų lėšos Lietuvai skiriamos iš Europos socialinio, Europos regioninės plėtros ir Sanglaudos fondų pagal Lietuvos — m.

  Kitos investicijos Kripto Darbų Paieškos - TheKey Apdovanojimas - Kitos Kriptovaliutų Naujienos dvejetainių opcionų technologija Alternatyvių investicinių produktų sektorių sudaro nekilnojamojo turtobiržoje prekiaujamiapribotos rizikos ir privataus kapitalo fondai.

  ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją daugiau kaip 6, mlrd. Ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo tikslui įgyvendinti pagal — metų ES fondų investicijų veiksmų programą skirta 6, mlrd.

  Įgyvendinant ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo tikslą, — m. Lėšos koncentruojamos tose srityse, kurios gali užtikrinti ilgalaikį ir tvarų ekonomikos augimą ir jos konkurencingumą. Apie 10 proc. ES fondų lėšų planuojama skirti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų kitos investicijos, apie 8 proc.

  kitos investicijos

  Tikimasi, kad šios investicijos prisidės prie sąlygų vietinių ir užsienio investicijų pritraukimui pagerinimo, didins verslo konkurencingumą ir sudarys prielaidas kitos investicijos ekonomikos augimui. Taip pat labai svarbios yra investicijos į energetinio efektyvumo bei atsinaujinančios energetikos sritis, kurioms numatoma skirti 14,5 proc.

  ES fondų lėšų.

  kitos investicijos

  Informacinės visuomenės skatinimui numatoma skirti 3,6 proc. Bendrai šioms sritims numatoma skirti 28,8 proc. Iš jų ne mažiau nei 20 proc.

  kitos investicijos

  Viešojo valdymo veikloms, taip pat finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis, bus skirta 2,2 proc. ES fondų lėšų bei bus investuojama į aplinkosaugos priemones apie 12,5 proc. Numatomi įgyvendinti nauji mechanizmai integruotos teritorinės investicijos ir bendruomenių inicijuojama vietos plėtrainiciatyvą atiduodantys į aktyvių bendruomenių rankas.

  kitos investicijos

  Taip pat remiamos tvarios miestų plėtros priemonės, kurioms įgyvendinti skiriama mažiausiai 5 proc. Europos regioninės plėtros fondo lėšų nacionaliniu lygiu.

  • Naujienos apie dvejetainius variantus
  • На траве появились диковинные детали какого-то аппарата.
  • UAB AB INVESTICIJOS. statybusritis.lt