Dvejetainis pasirinkimas su minimalia norma eurųliais

Pasirinkimai su minimaliomis normomis

TIKSLAS a Pagrindinis Susitarimas dėl oficialiai remiamo eksporto kreditavimo toliau šiame dokumente — Susitarimo tikslas — sukurti oficialiai remių eksporto kreditų tvarkingo taikymo sistemą. Jo galiojimas neribotas.

Sąskaitos papildymas - Extra - Telia Dirbk namuose internete be investicijų: geriausi būdai uždirbti pinigus Nemokamų pasirinkimo sandorių prekybos sąskaita.

Jei Sektorių susitarime nėra atitinkamos Susitarimo nuostatos, Sektorių susitarimo dalyvė taiko Susitarimo nuostatą. Pasitraukimas įsigalioja po dvejetaini parinki roboto prekyba dienų nuo tos dienos, kai sekretoriatas gauna tokį pranešimą 9.

Vėdinimas. Kokia turi būti oro apykaita?

Susitarime yra apibrėžti oficialios paramos, kuri gali būti teikiama, terminų ir sąlygų apribojimai. Dalyvės sutinka, kad paprastai terminai ir finansinės sąlygos, kurios yra griežtesnės nei Susitarimo nuostatos, taikomos tam tikriems prekybos ar pramonės sektoriams. Dalyvės toliau laikosi tokių įprastų terminų ir finansinių sąlygų, ypač principo, jog grąžinimo terminai neturi viršyti prekių tinkamumo naudoti termino.

Norint apskaičiuoti pradinę įmoką, eksporto sutarties vertę galima proporcingai sumažinti, jei sandoris sudaromas dėl trečiosios šalies prekių ir paslaugų, kurioms neteikiama oficiali parama.

Leidžiama finansuoti apdrausti proc. Priemoka gali būti įtraukta arba neįtraukta į eksporto sutarties vertę.

Dar kitos 23 šalys ir teritorijos dienos prekybininko kompiuterinė sistema dvejetainis pasirinkimas su minimalia norma eurųliais zonos ribų savo valiutą yra tiesiogiai susiejusios su euru, tarp jų 14 valstybių Afrikoje, dvi Afrikos šalys salos — Komorų salos — franką, Žaliojo Kyšulio salos — eskudą ir trys Prancūzijos Ramiojo vandenyno teritorijos CFP franką pranc. Taigi XX a. Graikijos skola, kuri buvo lygi proc.

Po kredito pradžios mokami pasiliktieji mokėjimai šiuo atveju nėra pradinė įmoka. Todėl vietinių išlaidų kredito sąlygomis remiama suma neturi viršyti pradinės įmokos sumos.

Visos kitos šalys priskiriamos II kategorijai. Pasaulio banko gradacija tikslinama kasmet. Šalies kategorija pakeičiama tik tada, jei Pasaulio banko nustatyta jos kategorija nekinta dvejus metus iš eilės. Ta šalis klasifikuojama pagal šį skaičiavimą, išskyrus, kai dalyvės nusprendžia daryti kitaip. Tačiau šalies klasifikaciją galima pakeisti laikantis bendrosios linijos, o dalyvės pritartų pakeitimui dėl klaidingų ir praleistų skaičių, nustatytų vėliau tais pačiais kalendoriniais metais, kuriais sekretoriatas tuos skaičius išplatino pirmą kartą.

Jei dalyvė ketina remti ilgesnį nei 12 straipsnyje nurodytą grąžinimo terminą, ji iš anksto praneša apie tai 45 straipsnyje nustatyta tvarka b Jėgainės, kurios nėra atominės elektrinės — tai visos jėgainės ar jų dalys, deginančios ne atominį kurą ir jas sudaro visi blokai, įrenginiai, medžiagos ir paslaugos įskaitant personalo mokymątiesiogiai reikalingi tokioms jėgainėms statyti ir eksploatuoti.

Į jas neįtraukiami dalykai, už kuriuos paprastai atsako pirkėjas, pvz. Tokios paramos teikimas grindžiamas tuo, kad įsipareigojantis subjektas negauna lėšų ir negali laikytis kredito grąžinimo lygiomis dalimis kas šešis mėnesius grafiko, ir atitinka šiuos kriterijus: 1 Viena ar kelios grąžinamos pagrindinės kredito sumos dalys per šešis mėnesius neviršija 25 proc. Pirmoji pagrindinės kredito sumos įmoka sumokama ne vėliau kaip po dvylika mėnesių nuo pasirinkimai su minimaliomis normomis pradžios, ir praėjus tokiam terminui, grąžinama ne mažiau kaip 2 proc.

Dalyvėms abi šios dalys turi būti tiksliai apibrėžtos atskirai. Pasirinkimai su minimaliomis normomis nustatomos pagal šiuos principus: 1 CIRR turėtų rodyti paskutines komercines skolinimo palūkanų normas atitinkamos valiutos šalies rinkoje; 2 CIRR turėtų būti artimos šalies pirmos klasės paskolos gavėjams taikomai normai; 3 CIRR turėtų būti grindžiamos finansavimo su nekintamosiomis palūkanomis suteikimo kaina; 4 CIRR neturėtų iškreipti šalies konkurencijos sąlygų, ir 5 CIRR turėtų būti artimos normai, taikomai pirmos klasės užsienio paskolos gavėjams.

Dalyvės susitaria dėl bazinių palūkanų normų sistemos išimčių. Pasitarusi su suinteresuotąja šalimi, pasirinkimai su minimaliomis normomis nėra dalyvė, dalyvė arba sekretoriatas minėtos šalies vardu gali pateikti pasiūlymą dėl CIRR nustatymo ta valiuta, taikydama 55—60 straipsniais nustatytą bendrosios linijos tvarką.

pasirinkimai su minimaliomis normomis

Prie CIRR pridedama 20 bazinių punktų marža, jei oficialios finansavimo paramos terminai ir sąlygos nustatomi iki sutarties dienos. Dalyvių nustatomos priemokų normos atitinka rizikos lygį, užtikrina konvergenciją ir nėra nepakankamos padengti ilgalaikes veiklos sąnaudas ir nuostolius.

pasirinkimai su minimaliomis normomis

MPR skaičiuoti naudojama matematinė formulė yra pateikta VI priede. Šias pridėtines priemokų normas nustato oficialią paramą teikianti dalyvė. MPR yra nustatytos 1—7 kategorijoms, bet ne 0 kategorijai, nes šios kategorijos šalių rizikos lygis yra laikomas nedideliu.

Tokia klasifikacija įsigalioja iškart po sekretoriato pranešimo apie Pasaulio banko apibrėžtą šalies statusą. Modelio metodiką sudaro skirtingi veiksmai, įskaitant visų trijų rizikos veiksnių grupių vertinimą ir rizikos veiksnių grupių derinimą bei lankstų vertinimą.

Kaip uždirbti pinigus dėl dvejetainių parinkčių - Elektroninė prekyba - Kliūties pardavimo variantas. Jie suteikia galimybę išbandyti būdą, kaip užsidirbti, išvengiant didelių pinigų sumų rizikos. Tačiau užsidirbti pinigų su nedideliu indėliu yra daug sunkiau.

Prireikus dėl to gali tekti keisti įvertinimą pagal kiekybinį modelį, kad atsispindėtų galutinis šalies kredito rizikos įvertinimas. Kai šalies klasifikacija keičiama žemesne ar aukštesne, dalyvės ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo sekretoriato pranešimo apie klasifikacijos pakeitimą nustato MPR dydžio ar didesnes priemokų normas, siedamos jas su nauja šalies rizikos kategorija.

Sekretoriatas paskelbia tokias taikytinas klasifikacijas. Diferencijavimas yra grindžiamas eksportuotojo požiūriu kad būtų pašalintas konkurencinis poveikis, atsirandantis dėl skirtingos eksportuotojui finansų įstaigai pateikto produkto kokybės.

Pasirenkant tinkamą MEF, norint suderinti šalių rizikos apribojimo būdus, atsižvelgiama į tai, kad du ar daugiau būdų gali turėti pasikartojantį poveikį tokioms pat šalių kreditavimo rizikos rūšims.

Jei yra toks poveikis, paprastai nustatant tinkamą taikytiną MEF, svarstoma tik geriausios kokybės garantija. Pagal 66 straipsnį dalyvės stebi ir keičia ekspertų pasirinkimai su minimaliomis normomis, kuri tiria šiuos būdus, įskaitant VIII priede išvardytus taikytinus kriterijus, sąlygas, aplinkybes ir MEF.

Eksporto kreditavimo politika turėtų būti grindžiama atvira konkurencija ir laisvu rinkos jėgų veikimu. Įgyvendinant sąlygotosios pagalbos politiką, turėtų būti teikiami reikiami išorės ištekliai šalims, sektoriams ar projektams, kurie turi galimybę gauti nedidelį rinkos finansavimą arba jo negauna. Sąlygotosios pagalbos politika turėtų užtikrinti geriausią pinigus atitinkančią vertę, sumažinti prekybos iškraipymus iki minimumo ir prisidėti prie plėtrai veiksmingo šių išteklių panaudojimo.

Pagrindinis tokio finansavimo bruožas yra tas, kad visose jo rūšyse yra: - lengvatinė dalis, teisiškai ar faktiškai susieta su nelengvatine dalimi; - viena finansavimo paketo dalis arba visas finansavimo paketas, kuris iš esmės yra sąlygotoji pagalba, ir - lengvatinės lėšos, kurias galima gauti tik tada, jei pagalbą gaunanti šalis priima susietą ne lengvatinę dalį. Pasaulio bankas perskaičiuoja šios kategorijos ribą kiekvienais metais[8].

Šalies klasifikacija pakeičiama tik tada, jei Pasaulio banko nustatyta jos kategorija nekinta dvejus metus iš eilės; b Klasifikuojant šalis, taikomi tokie veiklos kriterijai ir tvarka: 1 Susitarimo tikslais klasifikacija nustatoma pagal BNP vienam gyventojui, kurias apskaičiuoja Pasaulio bankas, kad galėtų suklasifikuoti besiskolinančias šalis. Sekretoriatas skelbia šią klasifikaciją.

Ta šalis klasifikuojama pagal apskaičiuotą rezultatą, nebent dalyvės susitaria veikti kitaip. Iki klasifikacijos pakeitimo įsigaliojimo dienos negalima pranešti apie sąlygotosios pagalbos finansavimą naujai reikalavimus atitinkančiai šaliai; po tos dienos negalima pranešti apie sąlygotosios pagalbos finansavimą naujai remiamai šaliai, išskyrus tai, kad galima pranešti apie atskirus sandorius, kuriems taikoma anksčiau paskirta kredito linija iki jos galiojimo pabaigos ne ilgiau kaip vieneri metai nuo įsigaliojimo dienos.

Vis dėlto šalies klasifikaciją galima pakeisti bendrosios linijos būdu atitinkama 55—60 straipsniuose nustatyta tvarka, o dalyvės kuria kripto birža geriau prekiauti pakeitimą dėl padarytų pasirinkimai su minimaliomis normomis klaidų ir praleidimų, po to pripažįstamų tais pačiais kalendoriniais metais, kuriais sekretoriatas pirmą kartą išplatino skaičius.

Jei kurios nors pirmiau paminėtų šalių BNP vienam gyventojui viršytų Pasaulio banko nustatytą ribą, kurią pasiekusi šalis negali gauti septyniolikos metų PB paskolos, trejus metus iš eilės šalių tinkamumas gauti tokį kreditą būtų vertinamas pagal pirmiau išdėstytas 33 pasirinkimai su minimaliomis normomis a dalies ir b dalies 1—4 punktų nuostatas, taip pat pagal visas kitas Susitarimo sąlygotosios pagalbos nuostatas[9].

Tai — antras pagrindinis patikrinimo būdas. Kalbant apie projektus, kurie viršija 50 mln. Tikimasi, kad vykstant 48—50 straipsniuose nurodytoms konsultacijoms, ilgainiui bus sudaryta specialistų grupė, kuri eksporto kreditavimo ir pagalbos įstaigoms daug tiksliau apibrėš ex ante gaires dėl ribos tarp dviejų projektų kategorijų.

Apskaičiuota norma, įskaitant maržą, suapvalinama iki artimiausių 10 bazinių punktų. Mokėjimai, kurie nėra laikomi grynųjų pinigų mokėjimais, kredito pradžioje arba iki jos įtraukiami į lengvatų dalies skaičiavimą. Tačiau skubaus pranešimo atvejais diskonto norma — tai tos paramos pasirinkimai su minimaliomis normomis terminų ir sąlygų nustatymo metu galiojanti norma.

  1. Internetinė Prekyba Be Minimalaus Indėlio, Minimalios normos dvejetainiai pasirinkimai
  2. Oro apykaitos pasirinkimas: buto, gyvenamojo namo vėdinimas - Oro Centras
  3. Pasirinkimo galimybės su minimaliu įnašu 1. UAB ir mažosios bendrijos palyginimas
  4. Geriausia strategija prekiaujant dvejetainiais opcionais
  5. Kaip sumažinti galimybių riziką
  6. Investicijos iš interneto uždarbio lėšų atsiėmimas
  7. Kiek rekuperatorius sunaudoja elektros energijos Vėdinimas.
  8. Tendencijų prekyba kaip įprasčiausia taktika Dvejetainiai pasirinkimai su minimaliu įnašu.

Diskonto normos pakeitimas per paskolos terminą nekeičia jos lengvatų dalies. Skaičiuojant lengvatų dalį taikoma diskonto norma — tai patikslinimo metu taikoma norma.

pasirinkimai su minimaliomis normomis

Patikslinti nereikia, jei alternatyvi valiuta ir visa lengvatų daliai apskaičiuoti reikalinga informacija yra nurodytos pradiniame pranešime. Pagalbos protokolo, pagalbos kredito linijos ar panašaus susitarimo atveju galiojimo terminas prasideda jų pasirašymo, apie kurį reikia pranešti pagal 47 straipsnį, dieną.

Apie kredito linijos pratęsimą pranešama taip, kaip apie naują sandorį, pateikiant paaiškinamąją pastabą, kad tai pratęsimas ir kad jis atnaujinamas sąlygomis, galiojančiomis pranešimo apie pratęsimą metu. Atskirų sandorių, įskaitant tuos, apie kuriuos pranešama pagal pagalbos protokolą, pagalbos kredito liniją ar panašų susitarimą, galiojimo terminas prasideda pranešimo apie įsipareigojimą dieną atitinkamai pagal 46 arba 47 straipsnį.

Jei vyksta šalies, kuri nėra dalyvė, suderinimas, suderinančioji dalyvė taiko tokią pat pranešimo tvarką, kuri būtų buvusi tendencijos linijos lygtis rodo, jei dalyvė būtų pasiūliusi suderintus terminus. Ši dalyvė kuo greičiau praneša apie savo ketinimą. Jei kuri nors kita dalyvė pareikalauja aptarimo šiuo laikotarpiu, dalyvė iniciatorė laukia dar dešimt kalendorinių dienų.

Dvejetainis pasirinkimas su minimalia norma eurųliais

Jei po rizikos apribojimo neįtraukimo taikytina MPR sudaro mažiau nei 75 proc. MPR, kuri būtų nustatyta taikant pirkėjo šalies rizikos klasifikaciją be rizikos apribojimo ar neįtraukimo, pasirinkimai su minimaliomis normomis yra lygi šiai MPR, pranešančioji dalyvė praneša visoms kitoms dalyvėms mažiausiai prieš dvidešimt kalendorinių dienų iki įsipareigojimo sudarymo. Dalyvės išsaugo savo ekspertų pastabas dėl priemokų normų, apie kurias buvo pranešta pagal pirmiau nustatytą pasirinkimai su minimaliomis normomis dalį.

Konsultacijos gali būti 54 straipsnyje apibrėžtų privačių konsultacijų pobūdžio, pasirinkimai su minimaliomis normomis būtų aptarti šie dalykai: - pirma, ar pagalbos pasiūlymas atitinka ankstesnių 33 ir 34 straipsnių reikalavimus, ir - jei reikia, ar pagalbos pasiūlymas yra pagrįstas, net jeigu jis neatitinka 33 ir 34 straipsnių reikalavimų.

Jei konsultacijose dalyvaujančios šalys nesutaria, sekretoriatas pakviečia kitas dalyves išreikšti savo nuomonę per penkias darbo dienas. Jis perduoda šias nuomones pranešančiajai dalyvei, kuri persvarsto, ar reikia tęsti projektą, jei paaiškėja, emitentas neišleido pasirinkimo sandorių pagalbos pasiūlymo neremia didžioji dalyvių dalis.

Pagalbą teikianti šalis taip pat parašo raštą EBPO generaliniam sekretoriui, bendrais bruožais išdėstydama konsultacijų rezultatus ir paaiškindama pagrindinį su prekyba nesusijusį nacionalinį interesą, verčiantį taip elgtis. Dalyvės tikisi, kad tokie atvejai nebus įprasti ir dažni. Pagalbą teikianti šalis ar bet kuri kita dalyvė neprisiima sąlygotosios pagalbos įsipareigojimo dešimt dienų po šio pranešimo išsiuntimo dalyvėms.

Minimalios normos dvejetainiai pasirinkimai

Projektams, kuriems, kaip paaiškėja konsultacijų metu, yra pateikti konkurenciniai komerciniai pasiūlymai, pirmiau nurodytas dešimties darbo dienų terminas pratęsiamas iki penkiolikos dienų. Atsakyme dalyvė turi tinkamiausiu būdu pranešti, kokį sprendimą ji greičiausiai priims.

Prireikus, kuo greičiau pateikiamas išsamus atsakymas. Atsakymo kopijos siunčiami kitiems to paklausimo adresatams ir sekretoriatui. Konsultacijos vyksta kuo greičiau, pasibaigus dešimties darbo dienų terminui. Sekretoriatas nedelsdamas išsiuntinėja konsultacijų rezultatus. Pasiūlymas dėl bendrosios linijos siunčiamas visoms dalyvėms, ir, jei jis susijęs su sąlygotąja pagalba, sekretoriatas jį išsiunčia visoms DAC ryšių vietoms.

Iniciatorius neįvardijamas bendrosios linijos registro OLIS skelbimų lentoje.

Tačiau sekretoriatas gali žodžiu įvardyti iniciatorių dalyvei ar DAC šiems to paprašius. Sekretoriatas registruoja tokius prašymus. Bendrosios linijos pasiūlymą teikianti dalyvė pateikia išsamų paaiškinimą, kodėl ji mano, kad šalies klasifikacija turi skirtis nuo 33 straipsnio b dalyje nustatytos tvarkos.

Jei bendrąją liniją priima ne visos dalyvės, bet nei viena jos neatmeta, pasiūlymas lieka atviras dar aštuonias kalendorines dienas. Tačiau dalyvė, įskaitant dalyvę iniciatorę, gali padaryti taip, kad ji priimtų bendrąją liniją atsižvelgdama į tai, ar ją aiškiai priima viena ar keletas dalyvių.

Manoma, kad dėl tokio dalinio priėmimo kitos dalyvės gali pakeisti savo požiūrį į siūlomą bendrąją liniją. Visos dalyvės gali laisvai siūlyti ar suderinti terminus ir sąlygas, kurioms netaikoma bendroji linija.

pasirinkimai su minimaliomis normomis

Šiomis aplinkybėmis dalyvių neįpareigoja pradinis sprendimas. Sekretoriatas praneša visoms dalyvėms apie kiekvieną tokį pratęsimą. Sekretoriatas pateikia OLIS sistemoje nuolat atnaujinamus duomenis apie visas bendrąsias linijas, dėl kurių susitarta ar dar neapsispręsta.

Bendroji linija lieka galioti dar dvejus metus, jei dalyvė siekia per keturiolika kalendorinių dienų pratęsti pradinę galiojimo pabaigos datą.

pasirinkimai su minimaliomis normomis

Dėl tolesnių pratęsimų galima susitarti ta pačia tvarka. Bendroji linija, dėl kurios susitarta pagal 33 straipsnio b dalies 4 punktą, galioja tol, kol gaunami Pasaulio banko kitų metų duomenys.

Atitinkamai sekretoriatas, inter alia : - prideda naujas bendrąsias linijas, kai dalyvės jas priima; - atnaujina galiojimo pabaigos datą, jei dalyvė prašo pratęsimo; - išbraukia bendrąsias linijas, kurios nustoja galioti, ir - kiekvieną ketvirtį skelbia bendrųjų linijų, kurių galiojimas baigiasi kitą ketvirtį, sąrašą. Sekretoriatas nedelsdamas informuoja visas dalyves apie taikytinas normas ir pateikia jas viešai paskelbia. Patikslinimo metu dalyvės nagrinėja, inter alia, pranešimų teikimo tvarką, DDR sistemos įgyvendinimą ir veikimą, sąlygotosios pagalbos taisykles ir veikimo tvarką, suderinimo klausimus, išankstinius įsipareigojimus ir galimybes plėsti Susitarimą taikančių dalyvių ratą.

Pasirinkimo galimybės su minimaliu įnašu 1

Dalyvės atsižvelgia į Susitarimo tikslus ir vyraujančią ekonominę bei pinigų padėtį. Informacija ir pasiūlymai, kuriuos dalyvės nori pateikti šiam patikslinimui atlikti, turi pasiekti sekretoriatą ne vėliau kaip per keturiasdešimt penkias kalendorines dienas iki patikslinimo dienos.

Taip pat tikslinama marža, kuri pridedama taikant šias normas. Šiam tikslui jos naudoja: a šalies rizikos vertinimo modelio metodiką, kad būtų galima patikrinti jo taikymo patirties pagrįstumą; b minimalias priemokų normas pagal šalies ir politinę kreditavimo riziką, kad būtų galima jas ilgainiui pakeisti, siekiant užtikrinti, kad jos toliau būtų tikslus rizikos matas, atsižvelgiant į tris PFT: pinigų srautų ir padidėjimų apskaitos būdus ir, prireikus, privačios rinkos rodiklius; c MPR diferencijavimą, kurį atliekant atsižvelgiama į skirtingą eksporto kreditavimo produktų kokybę ir į teikiamos paramos procentinę dalį; ir d ekspertų grupę, susijusią su rizikos apribojimo ir arba neįtraukimo taikymu, kaip apibrėžta 28 straipsnyje, ir tolesnį konkrečių leistinų rizikos apribojimo neįtraukimo veiksnių galiojimą ir tinkamumą.

Kad palengvintų patikslinimą, sekretoriatas pateikia ataskaitas apie visus pranešimus. TAIKYMO SRITIS Šiame Susitarimą papildančiame Sektorių susitarime yra išdėstytos ypatingos rekomendacijos oficialiai remiamiems eksporto kreditams, susijusiems su eksporto sutartimis dėl: a Naujų ir daugiau registrinių tonų talpos jūrlaivių, skirtų asmenims ir kroviniams gabenti arba specialioms paslaugoms suteikti pvz. Sektorių susitarimas netaikomas karo laivams. Sektorių susitarimas netaikomas plaukiojantiesiems dokams ir atviroje jūroje esantiems judantiems įrenginiams.

Tačiau kilus sunkumams dėl eksporto kredito tokiems įrenginiams, Sektorių susitarimą taikančios dalyvės toliau — kur užsidirbti pinigų 2020 greitaiapsvarsčiusios pagrįstus bet kurios dalyvės prašymus, gali pritarti pagalbai tokiems įrenginiams.

Laivo techninis pertvarkymas pasirinkimai su minimaliomis normomis tai daugiau nei 1 tūrio registrinių tonų talpos jūrlaivių pertvarkymas, jei atliekami esminiai krovinio schemos, korpuso ar varymo sistemos pakeitimai. Jos įsipareigoja nuosaikiai naudotis šia galimybe ir nesudaryti laivams tokių kredito idėjos greitai užsidirbti pinigų rytojui, jei nustatoma, kad Sektorių susitarimo nustatytomis sąlygomis nesukuriamos sąlygos konkurencijai.

PAGALBA Visos pagalbą teikti norinčios dalyvės turi, įgyvendindamos Susitarimo nuostatas, taip pat patvirtinti, kad laivas, kol nepasibaigęs kredito grąžinimo terminas, nebus eksploatuojamas atvirai užregistruotas, ir bus gauta atitinkama garantija, jog laivo galutinis savininkas yra įsikūręs pagalbą gaunančioje šalyje, jis nėra užsienio bendrovės pasyvi pavaldžioji bendrovė, jis įsipareigoja neparduoti laivo be šios šalies institucijų leidimo. Iki svarstymo pabaigos Susitarimo pakeitimai netaikomi šiam Sektorių susitarimui.

Jei dalyvės sutinka pritarti Susitarimo pakeitimams, jos apie tai raštu praneša Susitarimo dalyvėms. Jei dalyvės negali pritarti Susitarimo pakeitimams, susijusiems su laivų statyba, jos praneša Susitarimą taikančioms dalyvėms apie savo nepritarimą ir pradeda su jomis konsultacijas, kad šie klausimai būtų išspręsti. Jei abi pusės nesusitaria dėl pakeitimų taikymo laivų statyboje lemiamas vaidmuo tenka dalyvių nuomonei.

Tokios dalyvės nedelsdamos turi pradėti m. Susitarimo svarstymą, siekdamos jį suderinti su šiuo Sektorių susitarimu. Jis taip pat nustato sąlygas, taikomas paramai branduoliniam kurui.

SST X kategorija ir kai ekonominė elektrinės veikla gali būti pratęsta mažiausiai penkiolika metų. Jei kuris nors iš šių kriterijų nevykdomas, taikomos Susitarimo nuostatos.

Eksploatavimo užbaigimas apibrėžiamas kaip atominės elektrinės uždarymas arba išmontavimas. Susitarimo 55—60 straipsniuose nustatyta bendrosios linijos tvarka suteikia galimybę apriboti arba pasirinkimai su minimaliomis normomis grąžinimo terminus.

Jei pradžioje SCIRR įsipareigojimas yra nustatytas tik maksimaliam penkiolikos metų neviršijančiam terminui, pradedant paskyrimo atlikti užsakymą pagal sutartį diena, visa oficiali parama likusiam paskolos terminui taip pat apsiriboja garantijomis ar palūkanų normų subsidijomis, taikant atitinkamą termino pratęsimo metu vyraujančią SCIRR.