INVESTAVIMO ESMĖ, REALIOS IR FINANSINĖS INVESTICIJOS - 18 psl. - Rašto darbas - ugiprijuostes.lt

Skaičiuojant realios galimybės kainą

Ginčo esmė Ieškovės teigimu, iš pasiūlymų eilės ji išbrauta visiškai be pagrindo, kadangi, atsakovės paprašyta, pagrindė jos nurodytą mažą kainą tris kartus, tačiau atsakovė pasiūlymą su paaiškinimais atmetė jų neįvertindama, nepagrįsdama ir nemotyvuodama savo sprendimo, nesistengdama su ieškove bendradarbiauti ir išsiaiškinti visas aplinkybes, todėl ieškovės teigimu buvo pažeistas viešuosiuose pirkimuose taikomas rungtyniškumo principas.

Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė Pirmosios vidinis variantas yra teismo sprendimas grindžiamas šiais argumentais: Ieškovė m.

Taigi, ieškovė turėjo pateikti teismui ieškinį iki m. Esant tokioms aplinkybėms, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovė prašė taikyti ieškinio senaties terminą, pirmosios instancijos teismas šį prašymą tenkino, ieškinio senaties terminą pritaikė, o tai sudarė savarankišką pagrindą atmesti ieškinį. Atsižvelgdama į tai, kad ieškovės pasiūlymas atitiko anksčiau minėtą neįprastai mažos pasiūlymo kainos kriterijų kaina buvo daugiau nei 30 procentų mažesnė už vidurkįvykdydama savo įstatymo nustatytą pareigą atsakovė paprašė ieškovę pagrįsti jos pasiūlytą neįprastai mažą kainą.

Rašte ieškovė nurodė, jog techninės priežiūros vadovams išmokės Eur darbo užmokesčio: statinio statybos techninės priežiūros vadovams — 5 Eur; specialiųjų darbų statinio statybos techninės priežiūros vadovams — 1 Eur; administracinės ir veiklos sąnaudos sudarys 5 Eur: civilinės atsakomybės draudimai sudarys Eur; patalpų eksploatavimo kaštai sudarys Eur, administravimo išlaidos sudarys 2 Eur, PVM — 3 Eur, transporto ir kuro sąnaudos sudarys 4 Eur: transporto nusidėvėjimas sudarys Eur, kuro sąnaudos sudarys 3 Eur, remonto ir eksploatacijos sąnaudos — Eur, o tiekėjo pelno marža bus lygi 4,2 procento.

Į šį paklausimą ieškovė atsakė m. Ieškovė nieko papildomai nenurodė dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo. Į kurį ieškovė atsakė m. Teismas ieškovės pateiktą mažos kainos pagrindimą laikė formaliu, kadangi buvo pateikti tik teiginiai, nepagrįsti jokiais skaičiavimais.

Taigi, ieškovė apie šiuos mokesčius, teikdama pasiūlymą, jau aiškiai žinojo ir pareikalavus pagrįsti neįprastai mažą kainą turėjo galimybę išskirti šią sąnaudų dalį. Tai sudaro pagrindą išvadai padaryti, jog ieškovė šių išlaidų nebuvo numačiusi, nes tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos ar sąnaudų sudedamųjų dalių arba papildyti kainą ar sąnaudas naujomis dalimis.

Todėl, teismo vertinimu, nėra pagrindo pripažinti, kad ieškovės pasiūlyta kaina 18 ,00 Eur skaičiuojant realios galimybės kainą PVM yra pagrįsta ir reali, iš tiesų galima vykdant ginčo sutartį.

Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais: Apeliantė, pateikdama neįprastai mažos kainos detalizaciją, nurodė, kad statybų objekte bus lankomasi 2 dienas per savaitę. Šios dienos yra nurodytos ne darbo dienomis, o kalendorinėmis dienomis.

skaičiuojant realios galimybės kainą planuokite, kaip užsidirbti pinigų

Todėl atsakovė ir pirmosios instancijos teismas vadovaujasi niekuo nepagrįstu darbo dienų skaičiumi ir jo pagrindu skaičiuoja sąnaudas. Atsakovė formaliai reikalavo iš anksto žinomų atsakymų, kurie neturi jokio ryšio su ieškovės skaičiuojant realios galimybės kainą kainos pagrindimu.

Formalus susirašinėjimas, neturint tikslo nustatyti kainos pagrįstumo ir įrodyti pasirengimą tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, negali turėti teisinių pasekmių. Šie argumentai buvo išdėstyti ieškinyje, tačiau pirmosios instancijos teismas ginčijamame sprendime to neįvertino. Tokie reikalavimai yra numatyti statybų techniniame reglamente, o atsakovė neprašė kito objekto lankymo režimo. Reikalavimas pateikti atsakovės sugalvotiems ir atliktiems paskaičiavimams analogiškus paskaičiavimus, neatskleistų pasiūlymo esmės ir nepagrįstų ieškovės išlaidų dydžio.

Ir nors teismas laiko ieškovės paaiškinimus formaliais, jis nėra jų net palyginęs su atsakovės reikalaujama pateikti neapibrėžta, neaiškia ir nesuprantama informacija.

Byloje kilo ginčas dėl to, ar atsakovei buvo pateikta pakankamai informacijos pasiūlymo kainai pagrįsti ir ar atsakovė tinkamai, įstatymų numatyta tvarka siekė kainos pagrindimo bei ją įvertino.

Nagrinėjamoje situacijoje akivaizdu, kad ieškovė kainą pagrindė, persikėlimo į Neringą išlaidas įtraukė ir niekuomet neteigė, kad ji nežinojo, ar neturėjo žinoti, apie tokių išlaidų būtinumą.

  • Siūlome daugybę galimybių finansuoti studijas!
  • Uždarbis internete iš apžvalgų
  • Galimybs prekybos bendrovms

Tačiau teismas visiškai klaidingai interpretuoja mažos kainos paaiškinimo procedūrą. Nurodyti kiekvienų išlaidų panaudojimo momentą arba pateikti dalies aprašymo nereikalauja nei įstatymai, nei viešojo pirkimo dokumentai. Kainos sudėtinė dalis yra detalizuojama perkančiajai organizacijai prašant ją paaiškinti arba pagrįsti. Kiekvienas mažos kainos pagrindimas turi būti vertinamas individualiai, nelakoniškai ir atsižvelgiant į konkrečią situaciją.

Neįprastai mažos kainos pagrindime nurodė, kad darbo dienų planuoja vykti į Neringą. Tiek m. Pati ieškovė abiejuose Neįprastai mažos kainos pagrindimuose nurodė, kad darbo dienų bus apsilankoma objekte, tikrinami ir fiksuojami atlikti darbai, objekte būnama po ne mažiau kaip 2 valandas. Taigi pati ieškovė, prieš teikdama savo pasiūlymą, buvo apskaičiavusi, kad į objektą vyks kartų.

Todėl šioje dalyje apeliacinio skundo argumentai atrodo keistai. Pirkimo dokumentuose buvo nurodyta, kad sutarties vykdymo trukmė bus 18 mėnesių. Taigi laikotarpiu nuo birželio 20 dienos iki rugpjūčio 20 dienos vieno persikėlimo per marias ir įvažiavimo į saugomą teritoriją kaštai būtų lygūs 42,30 Eur, o nuo rugpjūčio 21 dienos iki birželio 19 dienos — 17,30 Eur.

Vadovaujantis šiais objektyviais duomenimis, prekybos galimybės mainų mokymuose apskaičiavo preliminarią persikėlimo per Kuršių marias ir įvažiavimo į saugomą teritoriją kaštų sumą, kuri sudarytų apie 4 ,70 Eur.

Tuo tarpu apeliantė tiesiog be jokių detalių skaičiavimų buvo nurodžiusi 1 Eur dydžio kaštus už vietinę rinkliavą už įvažiavimą mechaninėmis transporto priemonėmis ir persikėlimą per uosto akvatoriją. Gavusi ieškovės m. Jei atsakovė būtų pasirinkimo mokėjimo grafikas formaliai atmesti ieškovės pasiūlymą, atsakovė nebūtų veikusi geranoriškai ir būtų atmetusi ieškovės pasiūlymą po pirmojo m.

Kadangi m. Neįprastai mažos kainos pagrindime nebuvo išskirtos persikėlimo per marias ir įvažiavimo į saugomą teritoriją skaičiuojant realios galimybės kainą darbo dienų o taip pat nebuvo išskirtos ir darbuotojų apgyvendinimo Neringoje išlaidos, jei ieškovė ketino apgyvendinti darbuotojus Neringojetai atsakovė m.

Atsakydama į jį, apeliantė klausimą ignoravo ir į jį neatsakė. O trečią kartą paprašyta pateiktu aukščiau nurodomus duomenis, apeliantė nurodė, kad m.

Apeliantė duoda nuorodą į Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus m.

skaičiuojant realios galimybės kainą eterio baseinai

Atsakovė paaiškino, kad Įsakymas reguliuoja statybos darbų atlikimą gyvenamosiose patalpose ir Neringos savivaldybės gyvenamosiose teritorijose. Todėl Įsakymu nustatomi apribojimai nėra tiesiogiai taikomi objekto statybos darbams.

skaičiuojant realios galimybės kainą uždirbti daug pinigų verslo idėjoms

Priešingai nei aiškina apeliantė, Neringos savivaldybėje nėra laikotarpių, per kuriuos statybos darbų atlikimas būtų apskritai uždraustas — toks ūkinės veiklos varžymas nebūtų suderinamas su Konstitucija. Nesutikdama su nepagrįsta ieškovės kritika, atsakovė nurodė, kad aplinkybė dėl m. Vienas iš tiekėjų prašė patikslinti, ar Neringos savivaldybė galėtų suteikti leidimą nemokėti vietinės rinkliavos už įvažiavimą autotransporto priemone į Kuršių nerijos nacionalinio parko teritoriją statybos darbų laikotarpiu.

Byla e2A-1040-798/2020

Atsakovė paaiškino visiems tiekėjams, kad skaičiuojant pasiūlymo kainą, reikia įsivertinti vietinę rinkliavą už įvažiavimą mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomą teritoriją. Vadinasi, visi tiekėjai suprato, kad nemokamas leidimas įvažiuoti į Kuršių neriją nebus suteikiamas, ir šias santykinai dideles išlaidas reikia įskaičiuoti į savo pasiūlymą.

Ieškovė arba neskaitė m. Atsakydamas į pirkimo vykdytojo prašymą pateikti neįprastai mažos kainos ar sąnaudų pagrindimo dokumentus ar duomenis, tiekėjas privalo atsakyti ne mažesne apimtimi, nei nurodyta šiame prašyme, taip pat turi teisę pateikti platesnius paaiškinimus, aplinkybes ir dokumentus.

Taigi pats tiekėjas turi būti suinteresuotas kaip įmanoma išsamiau ir aiškiau pagrįsti savo neįprastai mažos kainos sudedamąsias dalis. Atsiliepime į ieškinį ir triplike atsakovė Neringos savivaldybės administracija prašė atmeti ieškinį net tik kaip nepagrįstą ir neįrodytą, bet ir taikant ieškinio senatį. Ieškovė neteikė prašymo atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą, taip pat neteikė jokių argumentų ir įrodymų šiuo klausimu.

Dar daugiau, ieškovė apie praleistą ieškinio senaties terminą nieko nepasisakė ir dublike. Tai leidžia daryti išvadą, kad nebuvo jokių svarbių priežasčių, pateisinančių termino praleidimą. Apeliaciniame skunde taip pat apie ieškinio senatį nepasisakyta. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados Dėl bylos nagrinėjimo ribų Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai CPK straipsnio 2 dalis.

Apeliacinės instancijos teismas ex officio pagal pareigas patikrina, ar nėra CPK straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių skaičiuojant realios galimybės kainą sprendimo negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė. Bylai reikšmingos faktinės aplinkybės Atsakovė m.

Pasiūlyme kainos detalizacija pateikta nebuvo. Pasiūlymų eilė buvo sudaryta tokia tvarka: 1.

Realių galimybių metodas investiciniams projektams įvertinti, Investicijų vertinimo metodai

Sudarydama pasiūlymų eilę, atsakovė paprašė galimo viešojo pirkimo laimėtojo pateikti kvalifikacijos reikalavimų atitiktį patvirtinančius dokumentus, taip pat pagrįsti pasiūlyme nurodytą neįprastai mažą paslaugų kainą.

Pagrindime buvo nurodytos keturios lentelės, kuriuose buvo nurodyta iš ko susideda techninės priežiūros vadovų darbo užmokestis, administracinės veiklos sąnaudos civilinės atsakomybės draudimai — Eur, patalpų eksploatavimo kaštai — Eur, administracinės skaičiuojant realios galimybės kainą — 2 Eur, plius PVM, i6 viso 5 Eurtransporto ir kuro sąnaudos ir tiekėjo pelno marža. PDS, kuriame nurodė nuomonę dėl kvalifikacijos reikalavimų atitiktį patvirtinančių dokumentų ir nurodė negalinti pateikti civilinės atsakomybės draudimo poliso.

Ieškovė nieko nepasisakė dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo. Dėl ieškinio senaties termino Todėl ieškovė turėjo pateikti teismui ieškinį iki m. To paties straipsnio 2 dalyje numatyta, jeigu teismas pripažįsta, kad ieškinio senaties terminas praleistas dėl svarbios priežasties, pažeistoji teisė turi būti ginama, o praleistas ieškinio senaties terminas atnaujinamas.

Skaičiuojant realios galimybės kainą instancijos teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo termino atnaujinimui, kadangi apeliantė ne tik kad nepateikė prašymo atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą, tačiau ir nepateikė jokių argumentų, paaiškinimų, įrodymų apie svarbias priežastis, dėl kurių buvo praleistas terminas ieškiniui pateikti. Kiekvienu konkrečiu atveju turi būti ieškoma protingos dviejų viešųjų interesų — užtikrinti realią pažeistų subjektinių teisių apsaugą ir garantuoti teisinių santykių stabilumą bei apibrėžtumą — pusiausvyros Lietuvos Aukščiausiojo Teismo m.

  • Kainų sistema yra viena iš rinkos ekonomikos sudėtinių dalių.
  • Dvejetainių parinkčių strategijos, naudojant traidingview
  • Kur užsidirbti pinigų greitai ir tikras vaizdo įrašas

Taigi, jei kita ginčo šalis reikalauja taikyti ieškinio senatį CK 1. Klausimą, ar konkrečios ieškinio senaties termino praleidimo priežastys yra svarbios ir sudaro pagrindą jį atnaujinti, teismas turi spręsti vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, atsižvelgdamas į ginčo esmę, šalių elgesį, ieškinio senaties teisinio instituto esmę ir paskirtį bei į kitas reikšmingas bylos aplinkybes žr.

Nagrinėjant ieškinio senaties termino atnaujinimo klausimą, turi būti įvertinta, ar asmuo buvo pakankamai atidus, sąžiningas, ar, priešingai, savo teises įgyvendino nerūpestingai, aplaidžiai.

Šia prasme kiekvieną konkrečią situaciją būtina vertinti individualiai, kiekvienam konkrečiam atvejui taikytini ne vidutiniai, o individualūs sąžiningo, atidaus bei rūpestingo elgesio standartai atsižvelgiant į asmens gebėjimą įvertinti susiklosčiusią teisinę situaciją, asmens amžių, išsilavinimą ir pan.

Automobilio paskola. Kaip nepermokėti perkant lizingu ? \

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo m. Teisėjų kolegijos vertinimu, šioje byloje vien praleisto ieškinio senaties termino trukmė nėra laikytina svarbia aplinkybe ieškinio senaties terminui atnaujinti. Apeliantė nenurodė jokių svarbių aplinkybių, pateisinančių ieškinio senaties termino praleidimą, o deklaratyvus apeliacinio skundo argumentas, kad ieškinio atmetimas vien tik nežymiai praleidus ieškinio senaties terminą neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų, yra neįrodytas ir niekaip nepagrįstas CPKstraipsniai.

Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės bei proceso teisės normas, todėl skundžiamo teismo sprendimo naikinti ar keisti apeliacinio skaičiuojant realios galimybės kainą argumentais nėra pagrindo CPK straipsnio 1 dalies 1 punktas. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina arba sąnaudos visais atvejais turi būti laikomos neįprastai mažomis, jeigu jos yra skaičiuojant realios galimybės kainą ir daugiau procentų mažesnės už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų kaiščių juostų indikatorius organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų arba sąnaudų aritmetinį vidurkį.

Taigi, neįprastai mažos kainos nustatymas turi būti siejamas būtent su kitų mokami dvejetainiai opcionai pateiktų pasiūlymų aritmetiniu vidurkiu, o ne kokiais nors kitais kriterijais. Taigi, konstatuotina, kad apeliantės pasiūlymas buvo 50,65 procentais mažesnis negu kitų pirkimo dalyvių pasiūlytų kainų vidurkis. Darytina skaičiuojant realios galimybės kainą, galiojantis teisinis reglamentavimas nustatė atsakovei pareigą prašyti ieškovę pagrįsti jos pasiūlymo neįprastai mažą kainą.

Toks reikalavimas įstatyme įtvirtintas, siekiant užtikrinti tiek perkančiosios organizacijos, kuri gali įsitikinti pasiūlymo pagrįstumu, realumu ir tiekėjo pasirengimu įvykdyti pirkimo sutartį, tiek tiekėjo, kuriam suteikiama galimybė pateikti paaiškinimus ir taip įrodyti savo pasiūlymo pagrįstumą, teises. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad rungtyniškumo principas ir tiekėjo apsaugai nuo neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų nustatytos neįprastai mažos kainos procedūros suponuoja ne tik perkančiosios organizacijos pareigą prašyti ir vėliau objektyviai vertinti tiekėjo pateiktus neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimo dokumentus, tačiau, tikintis pasiūlymo pripažinimo pagrįstu, įpareigoja ir tiekėją aktyviai bendradarbiauti su perkančiąja organizacija, vykdyti jos reikalavimus, pateikti visus prašomus paaiškinimus ar dokumentus.

Kainodara statyboje

Tiekėjas ir perkančioji organizacija turi bendradarbiauti, siekti išsiaiškinti pasiūlymo kainos realumą; šio reikalavimo neatitinka ir rungimosi principą pažeidžia vien formalus šalių susirašinėjimas, neturint tikslo nustatyti kainos pagrįstumą ar įrodyti pasirengimą tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį.

Neįprastai mažos kainos pagrįstumo ir jį patvirtinančių įrodymų įvertinimas yra perkančiosios organizacijos diskrecijos teisė, nes būtent ji turi įvertinti, ar tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina bus pakankama viešojo pirkimo sutarties tinkamam įvykdymui Lietuvos apeliacinio teismo m. Neįprastai mažos kainos pagrindimo procedūros rungtyniškumas suponuoja ne skaičiuojant realios galimybės kainą perkančiosios organizacijos, bet ir tiekėjo aktyvumą, kadangi VPĮ perkančiajai organizacijai nedraudžiama į tiekėją kreiptis kelis kartus, kad šis pateiktų papildomus duomenis, patvirtinančius jo siūlomos kainos pagrįstumą.

Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija į tiekėją kreipėsi tris kartus. Rašte apeliantė nurodė, jog techninės priežiūros vadovams išmokės 7 Eur darbo užmokesčio: statinio statybos techninės priežiūros vadovams — 5 Eur; specialiųjų darbų statinio statybos techninės priežiūros vadovams — 1 Eur; administracinės ir veiklos sąnaudos sudarys Eur: civilinės atsakomybės draudimai sudarys Eur; patalpų eksploatavimo kaštai sudarys EUR, administravimo išlaidos sudarys 2 Eur, PVM — 3 Eur, skaičiuojant realios galimybės kainą ir kuro sąnaudos sudarys 4 Eur: transporto nusidėvėjimas sudarys Eur, kuro sąnaudos sudarys 3 Eur, remonto ir eksploatacijos sąnaudos — Eur, o tiekėjo pelno marža bus lygi 4,2 procento.

Todėl teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad nors ieškovė atsakovei pateikė raštus, kuriais grindė savo pasiūlytos kainos dalis, ieškovės pasiūlyme pateiktos kainos realumas nebuvo pagrįstas tokiais objektyviais duomenimis, kad atsakovei kaip perkančiajai organizacijai, neliktų abejonių dėl ieškovės kaip tiekėjos galimybės įvykdyti viešojo pirkimo sutartį.

Taip pat pritartina išvadai, kad apeliantės pateiktą mažos kainos pagrindimą yra pagrindas laikyti formaliu, kadangi buvo pateikti tik teiginiai, nepagrįsti jokiais skaičiavimais. Priešingi duomenys išsamus kainos paskaičiavimas, nurodant iš ko ji susideda, skaičiuojant realios galimybės kainą konkrečiai tą kainą sudaro ir pan. Aktualu pažymėti ir tai, kad įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo praktika suformuota ir išplėtota kasacinio teismo jurisprudencijoje — teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais.

Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis ir teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais CPK 3 straipsnio 7 dalis. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo m. Todėl apeliantės minimu Įsakymu nustatomi apribojimai nėra taikomi ne gyvenamosios paskirties objekto statybos darbams.

Todėl apeliantė visiškai be pagrindo teigia, kad pirmosios instancijos teismas ginčijamame sprendime neįvertino Įsakymo, todėl priėmė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą.

Teismo sprendimo motyvavimo svarbą yra pabrėžęs ir Europos Žmogaus Teisių Teismas, nurodęs, kad sprendimo motyvavimas yra būtinas, norint parodyti, kad bylos šalys buvo išklausytos ir teisingumas įvykdytas atidžiai žr. Finland, no. Teismas skaičiuojant realios galimybės kainą pateikti sprendimo motyvus, kad sudarytų galimybę bylos šalims efektyviai pasinaudoti teise į apeliaciją. Tačiau teismo pareiga pagrįsti priimtą sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą žr.

Netherlands, judgment of 19 AprilSeries A n. Neišsamūs motyvai reiškia CPK normų pažeidimą, tačiau šis pažeidimas vertintinas viso sprendimo kontekste. Pagrindas konstatuoti absoliutų teismo sprendimo negaliojimą yra tik esminis proceso teisės normų pažeidimas, be to, kai šis pažeidimas galėjo turėti įtakos priimti neteisėtą sprendimą. Jeigu nenustatoma kitų apeliacijos pagrindų, tai teismo sprendimas neturėtų būti naikinamas vien dėl to, kad jo motyvai nepakankamai išsamūs, o visa bylos medžiaga leidžia daryti išvadą apie tai, kokiais teisiniais argumentais vadovaudamasis teismas priėmė sprendimą.

Sprendime nebūtina pasisakyti dėl kiekvieno įrodymo, kai jie įvertinti, pasisakant dėl jų viseto, išdėstyto atskiromis grupėmis. Taigi, perkančioji organizacija prašyme dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo turėjo tiksliai ir aiškiai nurodyti, kaip ir kokius konkrečius pasiūlymo aspektus, kainos geriausiai dvejetainių parinkčių rodikliai dalis ir arba kitus skaičiavimus, aprašymus tiekėjas turi pateikti, siekdamas pagrįsti pasiūlyme nurodytą neįprastai mažą kainą.

Todėl atmestini apeliantės teiginiai, kad atsakovė nei vieno paklausimo metu nenurodė kokie konkrečiai objektyvūs skaičiavimai, kurie turėtų reikšmės nustatinėjant galimai nepagrįstai mažą kainą, turėtų būti pateikti, o tik reikalavo iš apeliantės pateikti atsakovės sugalvotiems ir atliktiems paskaičiavimams analogiškus paskaičiavimus. Teismų praktikoje pripažįstama, jog tiekėjas gali viešojo pirkimo sutartimi siekti ne tik piniginės ir ne tik tiesioginės finansinės naudos, jis taip pat gali turėti tikslą didinti konkurencingumą ir savo žinomumą, iš viešojo pirkimo sutarties vykdymo gauti netiesioginių pajamų Lietuvos Aukščiausiojo Teismo m.

Sutiktina su apeliante, kad nurodyti kiekvienų išlaidų panaudojimo momentą arba pateikti dalies aprašymo nereikalauja nei įstatymai, nei viešojo pirkimo dokumentai. Tačiau kaip nurodo pati apeliantė, pagrindimą dėl mažos kainos privalu kiekvieną kartą įvertinti individualiai. Šiuo individualiu atveju, teisėjų kolegija daro išvadą, kad apeliantės pateikti deklaratyvūs ir formalūs duomenys nesudarė pagrindo uždarbis internete iš apžvalgų organizacijai įsitikinti, kad apeliantės kainos yra pagrįstos ir realios bei tokiomis kainomis įmanoma įvykdyti viešojo pirkimo sutartį.

Dėl formalaus susirašinėjimo Su apeliantės argumentais, kad formalus susirašinėjimas, neturint tikslo nustatyti kainos pagrįstumo ir įrodyti pasirengimą tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, negali turėti teisinių pasekmių, teisėjų skaičiuojant realios galimybės kainą sutinka visiškai, tačiau sprendžia, jog atsakovės susirašinėjimą su ieškove negalima laikyti formaliu. Perkančioji organizacija gali pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų investicijų grąža litecoin nurodytą darbų ar jų sudedamųjų dalių kainą, jei ji atrodo neįprastai maža VPĮ 57 straipsnio 1 dalis.

Perkančioji organizacija, siekdama, kad neįprastai mažos kainos ar sąnaudos būtų pagrįstos, raštu kreipiasi į tokią kainą arba sąnaudas pasiūliusį dalyvį ir prašo pateikti, jos manymu, reikalingas pasiūlymo detales, įskaitant kainos ar sąnaudų sudedamąsias dalis ir skaičiavimus VPĮ 57 straipsnio 2 dalis.

Pažymėtina ir tai, jog atsakydamas į pirkimo vykdytojo prašymą pateikti neįprastai mažos kainos ar sąnaudų pagrindimo dokumentus ar duomenis, tiekėjas privalo atsakyti ne mažesne apimtimi, nei nurodyta šiame prašyme, taip pat turi teisę pateikti platesnius paaiškinimus, aplinkybes ir dokumentus.

Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamoje situacijoje būtent pačios apeliantės atsakymai perkančiajai organizacijai gali būti laikomi formaliais ir neišsamiais. Nagrinėjamu atveju, pati apeliantė, siekdama būti pripažinta viešojo pirkimo laimėtoja bei sudaryti pirkimo sutartį su atsakove, turėjo būti suinteresuota kaip įmanoma išsamiau ir aiškiau pagrįsti savo neįprastai mažos kainos sudedamąsias dalis, tačiau to nepadarė.

Atsižvelgiant į tai, spręstina, jog atsakovė nepažeidė jai įstatymo numatytų pareigų pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų pasiūlyme nurodytą darbų ar jų sudedamųjų dalių kainą, jei ji atrodo neįprastai maža ir todėl apeliantės argumentai apie formalų susirašinėjimą yra atmetami, kaip nepagrįsti.

Dėl bylinėjimosi išlaidų Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, nei yra nustatyta 100 dvejetainiams opcionams Respublikos teisingumo ministro m.

Dėl bylos procesinės baigties