Variantas romanas it, Patikrinkite savo užsakymo sąlygas

Pateikiame romano vertėjos Irenos Balčiūnienės įvadinį straipsnį į šį, ne vienai kartai itin svarbiu tapusį, romaną. Taip nutinka ne kasdien, todėl verta užmesti akį į šio romano leidimo vingius Amerikoje ir vertimo istoriją Lietuvoje, turinio reikšmių kaitą, autoriaus ketinimų nesutapimą su struktūrų, valdančių knygų leidybą, reklamą ir visuomenės nuomonę, veiksmais.

Skubantiems

Iš daugybės apie Kerouacą sukurtų mitų ir pasakojimų įspūdingiausia yra ritinio legenda. Vieną m. Nuo pirmos iki paskutinės raidės pasakojimas apie kelią, džiazą, merginas, narkotikus, laisvę buvęs išstuksentas per tris beprotiškas savaites — nuo balandžio 2 d. Pasibaigus benzedrinui, buvęs baigtas ir romanas. Kerouaco archyvai atskleidžia kitokią romano atsiradimo istoriją.

Irena Balčiūnienė. Palūžusieji ir palaimintieji kelyje

Legendinis ritinys iš tiesų išliko. Tai į vieną juostą suklijuoti tragiškai žuvusio draugo Billo Cannastros šešiametriai japoniško piešimo popieriaus lapai. Jie galėjo be perstojo suktis rašomojoje mašinėlėje. Priešingai nei pasakoja legenda, skyryba dažniausiai tradicinė, gal tik kartais nėra klaustuko sakinio pabaigoje, o persiritus į antrą romano pusę, vis dažniau netaisyklingai skiriama tiesioginė kalba.

Nors tekstas — nesibaigiantis vienas paragrafas, tačiau, kaip ir vėliau išspausdintame romane, skirstomas į penkias dalis. Turint galvoje spausdinimo greitį, stebina tai, kad klaidų palyginti nedaug. Kerouacas vartoja nemažai santrumpų ir sudurtinių žodžių. Leidinio rengėjas Howardas Cunnellas neatkūrė paties Kerouaco tekste iš-xxxxxx-uotų eilučių. Taškai … arba. Rašybos klaidos variantas romanas it tik tam, kad žodis būtų suprantamas.

Pirmoje ritinio eilutėje paliktas netyčia pakartotas žodžis met, mat jis rengėjui sukėlęs asociaciją su ilgos kelionės pradžioje iškart neužsivedančiu varikliu. Panašiai kaip puikiai pasirengę džiazo muzikantai, Kerouacas daug laiko praleido ruošdamasis šiam kūrybos proveržiui.

Artimiausi draugai žinojo, kad romanas kuriamas jau nuo metų. Kelionių dienoraščiai, šimtai rankraščio puslapių, laiškai ir pašnekesiai su draugais pilni minčių apie jį. Nelengvai vyko ir stiliaus paieškos. Draugai yra skaitę ilgais įmantriais sakiniais parašytų Hermano Melvillio prozą primenančių ištraukų. Bet kai jis buvo išspausdintas ir sulaukė neapsakomo populiarumo, ilgas parengiamasis darbas pasimiršo, nes visus užbūrė legenda.

Knygos pasirodymo išvakarėse Kerouacui iš tuometinės savo draugės Joyce Johnson teko skolintis pinigų autobuso bilietui į Niujorką.

Ši prisimena, kaip m. Ne visi recenzentai buvo tokie palankūs. Jam nepatiko dėmesys, sutelktas vien į tai, kas jo gyvenime vyko greitai: rašymo spartą, muzikos klausymąsi, staigų išgarsėjimą, tačiau jo rašomosios mašinėlės tarškėjimas kartu su Jacksono Pollocko pašėlusiais dažų potėpiais ir Charlie Parkerio vingriomis saksofono reprizomis tarsi susijungė į trejybę, simbolizuojančią pokario metais prasiveržusią variantas romanas it, kurios pamatas — ne amato įvaldymas, meistrystė ir minties drąsa, o prakaitas, skubus betarpiškumas ir nuojauta.

Tai ne sielą turinčios kultūros, o vien naujumą branginančios civilizacijos gaminys, čia viskas pritaikyta šios dienos patogumams, nesigrumiant su mirtimi, netrokštant amžinumo. Nors pats pravėrė duris, pro kurias plūstelėjo savo elgesio stilių absoliutinantis jaunimo judėjimas, jautriasielis Kerouacas skaudžiai išgyveno dėl Amerikoje visais informacijos kanalais trimituojamos bitnikystės, joje įžvelgiant vien palaido gyvenimo, narkotikų vartojimo, homoseksualumo skatinimo kultą, nepastebint, jo nuomone, svarbiausių — religinių motyvų.

Visi veikėjai vadinami tikrais, o ne pramanytais vardais. Ritinyje žodis holy — šventas vartojamas daug rečiau negu vėliau variantas romanas it romane, dar taip pakiliai nepabrėžiamas autoriaus kartos išskirtinumas, o žodžis beat dažniau reiškia palūžęs, o ne palaimintas. Kam patinka, galės pasimėgauti iki XX a. Jei romano variantas romanas it pusprotis, jis ir sako, kad jam smagu matyti kuo daugiau mirusių žydų. Jei pagrindiniam veikėjui nepatinka prie jo kimbantys pederastai, jis net pistoletu jiems pagrasina.

Negrai, nebijant padarinių, vadinami negrais ar net juodžiais. Nors dabar net su žiburiu bandoma ieškoti feminizmo kruopelyčių — su vyrukais, esą, keliauja viena mergina arba moterys viešai aptarinėja vyriško organo privalumus, — tačiau tai gan primityvų požiūrį perteikianti knyga.

Graudžiai visame romane apdainuojamas be tėvo augęs ir jo besiilgintis Nealas Cassady, nejausdamas menkiausio sąžinės graužimo, po visą Ameriką barsto savo vaikus. Kita vertus, romane išsakomas ir Kerouaco mamos požiūris į netinkamą veikėjų gyvenimo būdą, pagraudenama dėl nedorovingo Nealo elgesio. Pats Kerouacas uždarbis internete 2020 m.

prognozėje homoseksualių santykių vien tam, kad juos išbandytų. Jis nepritariamai žiūri į savo draugužio įprotį vogti automobilius, net pareiškia nevažinėsiąs vogta mašina.

Antrasis plito dviem pavidalais — lotynišku ir lenkišku jo vertimais. Lietuvos Metrikoje išlikusiuose m. Tikėtina, kad tai — tais pačiais metais Leonardo iš Bončos išverstas ar perrašytas romanas, kurio tekste knibžda rusėnizmai.

Nešvankūs posakiai vartojami ne itin dažnai: tik ten, kur reikia, stradivari variantų apžvalgos jais nesimėgaujama. Ritinyje juntamesnė jungtis su praeitimi, Marku Twainu, dainininku ir gitaristu Woody Guthrie, valkatų pasakojimais ir kaubojų sagomis. Ritinys nesuteikia pagrindo abejoti nei išspausdinto romano, nei ankstesnių versijų autentiškumu. Žinoma, tai yra jaunesnio žmogaus knyga. Ir tai bus kaip tik ta knyga, kokios jauniems žmonėms reikėjo m.

Šio kūrinio autorė skaitytojams yra numačiusi net 11 skirtingų pabaigų.

Neblėstantis šio besiužečio romano žavesys glūdi kelio vaizdinyje. Nors šiandien kelias suvokiamas kaip paprasčiausia gyvenimo būtinybė, tuo pat metu tai ir vienas stipriausiai mūsų pasąmonę veikiančių simbolių, susijusių su ieškojimu, sąmonės raida, pažinimu. Jis įkūnija jungtį tarp žemės ir dangaus, žmogaus ir dievybės, šiapus ir anapus, vakarykštės ir šios dienos.

Istoriniai ir riterių romanai LDK

Gyvenimo keliu… paukščių keliu… kryžiaus keliu… keliauja istorija ir tikėjimas. Tikslai, motyvai, bendravimo būdas kiekvienam metui skirtingi. Kristoforas 7 — pirklys, piligrimas, turistas — savaip atskleidžia kelionės kultūrinę prasmę Ne basi vingiuojančiais keliais ir takeliais, ne raiti, o vairuodami automobilį plačiais greitkeliais ir plentais lekia Kerouaco veikėjai.

Tačiau šis romanas vis dar virpina širdis todėl, kad veikėjams nesvetimas visiškas atsidavimas kelio malonei. Keliavimas — dar kvapą gniaužiantis nuotykis, kai sviedžiamas per petį bet koks atsargumas ir į tolybes leidžiamasi be pinigų ir aiškaus tikslo.

O dabartinės kelionės? Buitinės, komercinės, dalykinės, susijusios su turizmu, poilsiu, būtinybe apsipirkti.

Patikrinkite savo užsakymo sąlygas

Dvasinių išgyvenimų neieškoma, religinio arba pasaulėžiūrinio apsisprendimo jos nelemia. Tai labiau tam tikro išskirtinumo ženklas, vietos pakeitimo variantas romanas it. Maždaug tokia yra reikšmių kaita, suvokiant kelionę arba užmaršties rūke paskendusią Amerikos džiazo jaunystę.

Ir išties tai buvo savaiminis, proto mažai taisomas muzikavimas, nevalingu gamtiniu gyvybingumu ir tobulu užsimiršimu trykštantis menas. Ypatinga ritminė įtampa, formos laisvė šį grojimą darė gyvu alsuojančiu jausmu, nestokojančiu stiprios erotinės kaitros, nebūtinai nukreiptos į priešingą lytį, greičiau kuriančios spindulingą aureolę, tiksliai ir lanksčiai išreiškiančią improvizatoriaus nuotaikas. Sunkiai apčiuopiamos bitnikų idėjos šiandien dažniausiai grįžta labai apčiuopiamomis prekėmis.

Romano jubiliejaus proga tie, kurių variantas romanas it leido, už dolerius galėjo nusipirkti tokius variantas romanas it batus, kokiais avėjo Kerouacas, o už 1 dolerių — visiškai tokią pat striukę kaip ir kultinio rašytojo.

Kerouaco kelias į Lietuvą prasidėjo m.

variantas romanas it

Dabar daug kam sunku suprasti, kaip tokia knyga prasprūdo pro tankų cenzūros tinklą. Žvelgdama iš perspektyvos ir remdamasi ilga patirtimi galiu tvirtai pasakyti, kad geležinio Maskvos kumščio mitas, — jei ne visada, tai labai dažnai, — rėmėsi vietinės partinės nomenklatūros bailumu ir plačiai iškerojusia savicenzūra.

Todėl pakako redakcijos vedėjos E. Stravinskienės ir verstinę literatūrą prižiūrinčio vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojo V. Visocko bandymo įrašyti pasiūlytą knygą į leidybos planą, o toliau kiekvienas neapdairiai kliovėsi kito bailiu atsargumu.

variantas romanas it

Knygai prasprūdus pro cerberių akis, leidyklos vadovybės buvau paprašyta parašyti aiškinamąjį straipsnį. Tuomet nesusimąsčiau, kodėl šis darbas buvo patikėtas ne pripažintam universiteto arba literatūros autoritetui, o nepatyrusiai, tik antrą knygą verčiančiai anglistei, neketinančiai žongliruoti marksistinėmis citatomis. Iš jos liko tik vardas. Tai ir visos nuolaidos. Knyga buvo išleista m.

Būsto šeimininkas: Jennifer Lepscky Your Host

Žinoma, pirmame vertime klaidų nestigo dėl to, kad net knygos originalą reikėjo gauti savais keliais, be interneto pagalbos bandyti įspėti realijas ir žargoniškas užuominas, perteikti džiazo, tūnančio gan giliame pogrindyje, svaigulį ir daugybę nei mūsų jaunimo, nei rašytojų dar ir šiandien nesukurtų kalbinių dalykų.

Tai buvo Romo Kalantos susideginimo metai, kai išėjęs į gatves Kauno jaunimas privertė iš baimės pažaliuoti komunistų partijos viršūnėlę, o Kęstučio Antanėlio m.

variantas romanas it

Cenzoriai sudarkė J. Jurašo m. Tik per generalinę repeticiją spektaklis buvo parodytas toks, kokio siekė režisierius. Visi kiti spektakliai vyko jau be Aušros Vartų madonos paveikslo ir be režisieriaus pavardės.

Ir, žinoma, kalėjimo žmonėms būdingas pomėgis skaityti, kad nors svajonės sparnais būtų galima išskristi į laisvę. Tai buvo antrieji atkurtos nepriklausomybės metai: Michailas Gorbačiovas skelbė eilinį ultimatumą Lietuvai, reikalaudamas atšaukti nepriklausomybę; neišvesti sovietų armijos daliniai, šaudydami į beginklius žmones, sausio 13 d.

Maskvoje įvykęs pučas nušalino nuo valdžios Gorbačiovą, o, pučui pralaimėjus, sovietinės respublikos pradėjo skelbti nepriklausomybę ir prasidėjo Baltijos valstybių tarptautinis pripažinimas.

Teisinė informacija

Keitėsi visuomenės gyvenimas, buvo skelbiamos ekonominės reformos, kuriamos socialinių, ideologinių kultūrinių judėjimų programos. Grįžo dėmesys pusę amžiaus niekintiems simboliams — bažnyčioms, kapinėms, taip pat tautinių kovų, elitinės kultūros vietoms.

variantas romanas it

Pakito reiškinių, jų prasmių pasaulis, gyvenimo arenoje pasirodė įvairių naujų socialinių, kultūrinių grupių, kurios į vartoseną įtraukė naujas, sovietmečiu draustas reikšmes. Net mažai skaitantys žmonės graibstyte graibstė iš specialiųjų fondų išsiveržusią literatūrą, tremtinių, emigrantų atsiminimus, istorijos apybraižas, kaip grybus po lietaus dygstančius naujus laikraščius ir žurnalus, verstinę literatūrą, kadangi mūsų rašytojai iš slaptų stalčių neturėjo ko traukti.

Naršymo meniu

Dar niekas nebuvo pamiršęs, variantas romanas it m. Lietuvai įžengus į XXI a. Nors ir liko ta pati, bet skaitoma skirtingu metu ir skirtingomis variantas romanas it knyga kito, žadino kitokius jausmus. Net du recenzentai pastebėjo m.

variantas romanas it

Taigi išaugo karta, pamiršusi ne tik sovietmetį, bet ir pirmų atkurtos nepriklausomybės metų dramatizmą. Laisvo, teisingo, doro žodžio troškulys išblėso, žmonės nuo altorių subėgo į maximas ir akropolius, tačiau nors išmuštas, duobėtas, kelias nesibaigia, ir m.

Bet tai jau legendinis ritinys, Amerikoje išleistas po penkiasdešimties metų, išnykus grėsmei būti patrauktiems į teismą dėl romane vaizduojamų tikrais vardais vadinamų veikėjų. Kas lietuviškai bus kitaip negu angliškame ritinyje?

Reikia atkreipti dvigubos dvejetainės parinktys į tai, kad vertime daugiau brūkšnių negu originale.

Kadangi skirtingose kalbose galioja skirtingos skyrybos taisyklės, todėl, paisant sveiko proto ir išklausius protingų patarimų, buvo nuspręsta autoriaus žodžius, praleistą jungtį ir įterptinę mintį skirti, kaip ir ankstesniame romano leidime, brūkšniais. Taigi — dėmesio! Į vertimą taip pat mechaniškai neperkeltos rašybos klaidos, ir, kas nori, o, teisingiau, sugeba, gali jomis pasigėrėti originale, kadangi, pyškinant mašinėle lietuviškai, jos būtų įsivėlusios kituose žodžiuose.

Palikti tik kai kurie, lengvai suprantami autoriaus rašymo netikslumai. Sugriovus Babelio bokštą, visi — gal tik skirtingu mastu — patiriam pralaimėjimą, bandydami gimtąja kalba prakalbinti kitos kultūros ir kito laiko kūrinį. Variantas romanas it vertėjai ir vėl nepavyko, nepraradus nė kruopelytės žodžio atspalvio, tikslumo, vulgarumo, lietuviškai sukurti palūžusiosios ir palaimintosios kartos Biblijos. Bet tai ne kelio pabaiga. Nejučiomis peršasi sąsaja su m.

Franzo Kafkos ranka parašytu daugiau nei šimto puslapių laišku savo tėvui Hermanui Kafkai Franz Kafka, Laiškas tėvui, iš vokiečių kalbos vertė Antanas Gailius, Vilnius: Alma littera, Keleivių globėjas šv. Kristoforas Kristupas vaizduojamas Vilniaus miesto herbe, brendantis vandeniu ir nešantis ant pečių kūdikėlį Jėzų. Lietuviškai m. Brangiau nei buvo parduoti J. Jokių autorinių teisių nebuvo paisoma, leidimą versti bet kokį pasaulio autorių suteikdavo Maskva.

Laucė prisiminimuose. Ypač mane papiktino V.

Šiai niekšybei drąsiai ir garbingai pasipriešino ir dėl to nukentėjo knygos vertėjas Povilas Gasiulis. Galima atkreipti dėmesį į neseniai išleistus Liongino Šepečio atsiminimus, kuriuose labai tiksliai užfiksuota viena detalė — Lietuva sovietmečiu buvo vienintelė respublika, neleidusi saviesiems tremtiniams grįžti į tėvynę.

Ir tai buvo daroma ne Maskvos iniciatyva. Be to, kai Maskvoje jau buvo galima rašyti apie stalinizaciją, Vilniuje tvyrojo gūdi tyla. Tokia tema čia buvo tabu. Ir šį tabu sukūrė vietinių partijos vadukų iniciatyva.